Renovaties

Oude ovenkap

Werk in uitvoering

Gerenoveerde ovenkap

Voor renovatie of aanpassing van ovens van andere merken. Het merk en de leeftijd van uw oven speelt hierbij geen rol.

Regelmatig komt het voor dat oude ovens niet meer voldoen aan de eisen die worden gesteld op het gebied van veiligheid, milieu, gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurigheid. Er hoeft dan niet altijd te worden gekozen voor een nieuwe oven.

Ook bij wijziging van uw productieproces is het soms mogelijk om uw huidige oven aan te passen.

Wij gaan voor u na of renovatie c.q. aanpassing een goed alternatief kan zijn. Indien dit het geval is dan voeren wij dit graag voor u uit.

Enige concrete voorbeelden om tot renovatie over te gaan:

  • Er zijn niet voldoende veiligheidsvoorzieningen aanwezig voor bedieningspersoneel en/of de oven voldoet niet meer aan elektrische veiligheidseisen.
  • De aanwezige isolatie valt onder een gevarencategorie (asbest en keramische vezels) waardoor deze moet worden vervangen door een veilig type.
  • De energiekosten zijn door toepassing van moderne isolatie- en/of verwarmingssystemen omlaag te brengen.
  • Het ovenproces kan geheel of gedeeltelijk worden geautomatiseerd, wat ten goede kan komen aan arbeidskosten en productkwaliteit.
  • Uw productieresultaat laat te wensen over omdat uw oven niet de juiste capaciteit heeft.

Reparatie of vervanging

Voor reparatie of vervanging van defecte onderdelen van ovens kunt u terecht bij onze storingdienst. Wat betreft onderdelen zijn wij niet merkgebonden waardoor wij gebruik kunnen maken van een breed scala van merken.

Evèrda Heat Supplies

Josephine Bakerstraat 35
1311 GB Almere

Tel: +31(0) 36 53 67 284
Email: info@everda.nl
KvK: 39062335